กำหนดการ

กำหนดการสำคัญ

กำหนดการวัน เดือน ปี
เปิดรับบทความฉบับสมบูรณ์บัดนี้ ถึง 8 มกราคม 2564 19 กุมภาพันธ์ 2564
ประกาศตอบรับบทความฉบับสมบูรณ์28 กุมภาพันธ์ 2564 12 มีนาคม 2564
ปิดรับบทความ (ฉบับแก้ไข)21 มีนาคม 2564 25 มีนาคม 2564
นำเสนอบทความรูปแบบออนไลน์(zoom)5-7 พฤษภาคม 2564