กำหนดการ

กำหนดการสำคัญ

กำหนดการวัน เดือน ปี
เปิดรับบทความฉบับสมบูรณ์บัดนี้ ถึง 8 มกราคม 2564
ประกาศตอบรับบทความฉบับสมบูรณ์28 กุมภาพันธ์ 2564
ปิดรับบทความ (ฉบับแก้ไข)21 มีนาคม 2564
นำเสนอบทความ5-7 พฤษภาคม 2564